Fundusze Europejskie

Beneficjent : “MTM INDUSTRIES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Cele projektu:

  1. Głównym celem projektu jest utrwalenie i zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności Firmy MTM Industries na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez koncentrację działań na innowacjach i potrzebach klientów.
  2. Cel szczegółowy projektu to wdrożenie w zakładzie produkcyjnym Firmy MTM Industries innowacyjnych rozwiązań procesowych i produktowych z wykorzystaniem wiedzy z zakupionych wyników i własnych prac B+R

Planowane efekty :

  1. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych – 2 szt.
  2. Liczba wprowadzonych innowacji procesowych – 2 szt.
  3. Wzrost zatrudnienia – 5 osób

Wartość projektu : 2 019 660,00 zł.
Wkład Funduszy Europejskich : 574 700,00 zł