Polityka prywatności

Właścicielem i zarazem operatorem niniejszej witryny internetowej www.aromacar.eu (“Witryna”) jest ” MTM Industries” Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Metalowców 6, zarejestrowana pod numerem 0000301200 w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca numer NIP 618-20-72-668 oraz numer REGON: 300734365

 

Bezpieczeństwo

Zadaniem naszej firmy jest zapewnienie bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi naszej Witryny. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Czynimy wszystko, aby poufne, personalne informacje na temat użytkownika naszej Witryny, nie trafiły w niepowołane ręce, ani też nie zostały wykorzystane w sposób niezgodny z Jego życzeniem.
 

Jakie informacje gromadzimy i do czego je wykorzystujemy?

Wszystkie dane są gromadzone jedynie za Państwa zgodą, głównie poprzez formularze kontaktu umieszczone na stronie. Formularze dają możliwość bezpośredniej i szybkiej komunikacji z Państwem poprzez łącza internetowe, co w dużej mierze skraca czas naszej reakcji na sygnały z Państwa strony. Zebrane dane wykorzystywane są jedynie do indywidualnych kontaktów z osobą udostępniającą „Kontakt” do siebie.

 

Linki do innych witryn

Niniejsza polityka prywatności dotyczy jedynie serwisu www.aromacar.eu Na Witrynie mogą znajdować się przekierowania do innych serwisów internetowych, za które “MTM Industries” nie ponosi odpowiedzialności, dlatego też, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności każdego z tych serwisów.

 
Warunki korzystania z Witryny

Wszelkie prawa do Witryny, w tym prawa do jej elementów tekstowych i graficznych, układu stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Korzystanie z treści umieszczonych w Witrynie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów czy baz danych zawartych na jej stronach. Użytkownik może korzystać z tych utworów czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody “MTM Industries”, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części Witryny w całości lub we fragmentach.

 
Wyłączenie odpowiedzialności

Mimo, iż dołożono należytych starań w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji, istnieje ryzyko pojawienia się nieścisłości. “MTM Industries” nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności ani nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji prezentowanych w Witrynie. MTM-Industries nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Witryny i jakichkolwiek informacji, programów komputerowych lub innych znajdujących się w Witrynie treści, a także za jakiekolwiek wady, braki, wirusy komputerowe lub inne sygnały elektroniczne mogące narazić użytkownika na szkodę. W żadnym wypadku “MTM Industries” , spółki powiązane z “MTM Industries” ani też partnerzy lub pracownicy “MTM Industries” nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika lub innych osób z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji znajdujących się w Witrynie ani też z tytułu jakichkolwiek pośrednich, szczególnych lub ubocznych strat, nawet w przypadku otrzymania informacji o możliwości ich wystąpienia.

 

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem formularzy dostępnych w Witrynie jest “MTM Industries” Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Metalowców 6, zarejestrowana pod numerem 0000301200 w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca numer NIP 618-20-72-668 oraz numer REGON: 300734365

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem email inspektor.danych@mtm-industries.eu

Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

 

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie :

 

Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania.

Przysługuje Państwu prawo do:

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

 

Pliki cookies

Witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy MTM-Industries w celu optymalizacji działań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie:

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/